Μονοκατοικία στην Κηφισία

Μονοκατοικία στην Κηφισία
 Το αρχιτεκτονικό γραφείο της Ελένης Γκίνη μας ανέθεσε την μελέτη και την εφαρμογή φωτισμού σε μονοκατοικία στην Κηφισιά.