Κατοικία στην περιοχή Σκροπονέρια στην Χαλκίδα

 Μελέτη φωτισμού  στον  εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.